สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

  • จองห้องแบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พิมพ์ใบจองห้องพัก Online
  • ไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อมาจองห้อง
  • สามารถดูรูปและแผนผังห้องพักได้
Log In

นักศึกษาใหม่รหัส 67 รอบที่ 3 เข้าระบบด้วย
Username: รหัสนักศึกษาไม่มีขีด
Password: รหัสบัตรประชาชน

*** นักศึกษาใหม่จะยังไม่มี Password เข้าไปตั้ง Password ได้ที่ https://password.kku.ac.th/recovery

เข้าระบบด้วย Username: รหัสนักศึกษาไม่มีขีด Password: รหัสผ่านใหม่ที่ตั้ง

  1. - นักศึกษาใหม่ เข้าระบบด้วย
    Username: รหัสนักศึกษาไม่มีขีด
    Password: รหัสผ่านใหม่ที่ตั้ง
  2. - นักศึกษาเก่า เข้าระบบด้วย KKU-Net

** สามารถจองหอพักได้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์
จากกองบริการหอพักนักศึกษาเท่านั้น **

** สำหรับนักศึกษาที่พิมพ์ใบจองหอพักไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนใช้ firefox ในการพิมพ์ **

** กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้ เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านที่ https://password.kku.ac.th

** หรือ recovery รหัสผ่านที่ https://password.kku.ac.th/recovery

Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.